ψυχίατρος, Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος, Θοδωρής Π. Δασκαλόπουλος

Ψ

Ψυχιατρικά Φάρμακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2007

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Το Copyright 2006 - 2007 και τα Πνευματικά Δικαιώματα του "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ" έχει αποκλειστικά η εταιρία: ©ΣΕΛΑΣ ΕΠΕ, ©2006-2007.

Μπορείτε να τον συμβουλευτείτε μόνον on-line και μόνον από αυτό το site (psi-gr.tripod.com).

Απαγορεύεται: να τον εκτυπώσετε, να τον αντιγράψετε σε ηλεκτρονικά ή έγγραφα αντίτυπα, να τον αναδημοσιεύσετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Απαγορεύεται: η εμπορική εκμετάλλευση, η διανομή φυλλαδίων, βιβλίων, δισκετών, CD, DVD κλπ. πού να τον περιέχουν ολόκληρο ή σε τμήματα και η διαφημιστική χρήση, χωρίς τη γραπτή συμφωνία της ΣΕΛΑΣ ΕΠΕ, πού κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή παραποίηση ή ιδιοποίηση τού κειμένου. Αν έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Παρακαλούμε τις φαρμακευτικές εταιρίες να μας αποστέλνουν μόνον ηλεκτρονικά τα SPC των φαρμακοσκευασμάτων τους, σε μορφή κειμένου, και τις οποιεσδήποτε αλλαγές στις εγκρίσεις (νέες εγκρίσεις ΕΟΦ, FDA κλπ.), ανακλήσεις, αποσύρσεις , αλλαγές στις συσκευασίες. Επιπρόσθετο υλικό ενημέρωσης, μπορεί να συμπεριληφθεί επίσης αρκεί να το εξετάσουμε και να συμφωνεί με τις ανάγκες ή/και δυνατότητες αυτού του οδηγού. Είμαστε διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε ιδέα βελτίωσης του περιεχομένου.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

 

Ψυχιατρικά Φάρμακα

που θα βρείτε στον Αναλυτικό Οδηγό Ψυχιατρικών Φαρμάκων Ελλάδας:

ABILIFY - ΑΡΙΠΙΠΡΑΖΟΛΗ - aripiprazole - Αντιψυχωσικό
AKINETON - ΒΙΠΕΡΙΔΙΝΗ - biperidin - Αντιπαρκινσονικό
ALOPERIDIN - ΑΛΟΠΕΡΙΔΟΛΗ - haloperidol - Αντιψυχωσικό
ALPRAZOLAM - ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ - alprazolam - Αγχολυτικό
AMINOTROPHYLLE-88 - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
ANAFRANIL - ΚΛΟΜΙΠΡΑΜΙΝΗ - clomipramine - Αντικαταθλιπτικό
ANCHOCALM - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
ANCONEVRON - ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ - bromazepam - Αγχολυτικό
ANEXATE - ΦΛΟΥΜΑΖΕΝΙΛΗ - flumazenil - Αντίδοτο στις βενζοδιαζεπίνες
ANTIPSICHOS - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
APOLLONSET - ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ - diazepam - Αγχολυτικό
ARICEPT - ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ - donepezil - Αντιανοϊκό
ATARAX - ΥΔΡΟΞΥΖΙΝΗ - hydroxyzine - Αγχολυτικό
ATARVITON - ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ - diazepam - Αγχολυτικό
ATIVAN - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
AURORIX - ΜΟΚΛΟΒΕΜΙΔΗ - moclobemide - Αντικαταθλιπτικό
AZAPIN - ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ - mirtazapine - Αντικαταθλιπτικό
BECOZYME-S - ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β Σύμπλεγμα1 - vitBcomplex1 - Απεξάρτηση αλκοόλ, Αλκοολισμός
BERGAMOL - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
BESIX - ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 - pyridoxine_vit_B6 - Απεξάρτηση αλκοόλ, Αλκοολισμός
BESPAR - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
BORONEX - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
CALMOFLORINE - ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ - sulpiride - Αντιψυχωσικό
CEBRAGIL - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
CENTRAC - ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ - prazepam - Αγχολυτικό
CINAPEN - ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ - citalopram - Αντικαταθλιπτικό
CIPRALEX - ΕΣΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ - escitalopram - Αντικαταθλιπτικό
CITALOPRAM/NOVEXAL - ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ - citalopram - Αντικαταθλιπτικό
CLOPIXOL - ΖΟΥΚΛΟΠΕΝΘΙΞΟΛΗ - zuclopenthixol - Αντιψυχωσικό
CONCERTA - ΜΕΘΥΛΦΑΙΝΥΔΑΤΗ - methylphenidate - Αντικαταθλιπτικό
CYMBALTA - ΝΤΟΥΛΟΞΕΤΙΝΗ - duloxetine - Αντικαταθλιπτικό
DAGRILAN - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
DARLETON - ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ - sulpiride - Αντιψυχωσικό
DEPRERAM - ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ - mirtazapine - Αντικαταθλιπτικό
DINALEXIN - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
DIPIPERON R-3345 - ΠΙΠΑΜΠΕΡΟΝΗ - pipamperone - Αντιψυχωσικό
DISIPAL - ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗ - orphenadrine - Αντιπαρκινσονικό
DISTANEURIN - ΚΛΟΜΕΘΕΙΑΖΟΛΗ - clomethiazole - Υπνωτικό
DOGMATYL - ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ - sulpiride - Αντιψυχωσικό
DORM - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
DUMYROX - ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ - fluvoxamine - Αντικαταθλιπτικό
EBIXA - ΜΕΜΑΝΤΙΝΗ - memantin - Αντιανοϊκό
EFEXOR - ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ - venlafaxine - Αντικαταθλιπτικό
EFEXOR XR - ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ - venlafaxine - Αντικαταθλιπτικό
ENTACT - ΕΣΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ - escitalopram - Αντικαταθλιπτικό
EPSILAT - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
EVAGELIN - ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ - bromazepam - Αγχολυτικό
EXELON - ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ - rivastigmine - Αντιανοϊκό
EXOSTREPT - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
FILICINE - ΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ - folic_acid - Απεξάρτηση αλκοόλ, Αλκοολισμός
FLONITAL - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
FLUOCALM - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
FLUOXETINE/GENERICS - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
FLUPIDOL - ΠΕΝΦΛΟΥΡΙΔΟΛΗ - penfluridol - Αντιψυχωσικό
FLUXADIR - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
FOKESTON - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
FRISIUM - ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ - clobazam - Αγχολυτικό
GEODON - ΖΙΠΡΑΖΙΔΟΝΗ - ziprasidone - Αντιψυχωσικό
GLIATILIN - ΧΟΛΙΝΗ - choline_alfoscerate - Αντιανοϊκό
HALCION - ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ - triazolam - Υπνωτικό
HAPILUX - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
HEMINEVRIN - ΚΛΟΜΕΘΕΙΑΖΟΛΗ - clomethiazole - Υπνωτικό
HIPNOSEDON - ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ - flunitrazepam - Υπνωτικό
HIREMON - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
HOBATSTRESS - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
ILMAN - ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ - flunitrazepam - Υπνωτικό
IMOVANE - ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ - zopiclone - Υπνωτικό
IREMOFAR - ΥΔΡΟΞΥΖΙΝΗ - hydroxyzine - Αγχολυτικό
KOMASIN - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
LADOSE - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
LADOSE WEEKLY - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
LANAMONT - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
LARGACTIL - ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - chlorpromazine - Αντιψυχωσικό
LATYS - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
LEBILON - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
LEPONEX - ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ - clozapine - Αντιψυχωσικό
LEXOTANIL - ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ - bromazepam - Αγχολυτικό
LIBRONIL-R - ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ - bromazepam - Αγχολυτικό
LITHIOFOR - ΛΙΘΙΟ - lithium - Αντιμανιοκαταθλιπτικό
LOBELO - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
LOXAPIN - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
LUDIOMIL - ΜΑΠΡΟΤΙΛΙΝΗ - maprotiline - Αντικαταθλιπτικό
MAXIVALET - ΑΜΙΤΡΥΠΤΙΛΙΝΗ - amitriptyline - Αντικαταθλιπτικό
MEDITAM - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
MEMODRIN - ΑΝΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - aniracetam - Αντιανοϊκό
METHADONE - ΜΕΘΑΔΟΝΗ - methadone - Απεξάρτηση ναρκωτικών
MILITHIN - ΛΙΘΙΟ - lithium - Αντιμανιοκαταθλιπτικό
MINITRAN - ΑΜΙΤΡΥΠΤΙΛΙΝΗ_ΠΕΡΦΑΙΝΑΖΙΝΗ - amitriptyline_perphenazine - Αντικαταθλιπτικό
MIRTAZAPINE/GENERICS - ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ - mirtazapine - Αντικαταθλιπτικό
MODIODAL - ΜΟΝΤΑΦΙΛΙΝΗ - modafinil - Αντικαταθλιπτικό
MODIUM - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
MYROXINE - ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ - fluvoxamine - Αντικαταθλιπτικό
NADRIFOR - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
NALOREX - ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗ - naltrexone - Απεξάρτηση αλκοόλ
NARCAN - ΝΑΛΟΞΟΝΗ - naloxone - Απεξάρτηση ναρκωτικών
NEO NIFALIUM - ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ - flunitrazepam - Υπνωτικό
NERVOSTAL - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
NEULEPTIL - ΠΕΡΙΚΥΑΖΙΝΗ - periciazine - Αντιψυχωσικό
NEUROBION - ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β Σύμπλεγμα2 - vitBcomplex2 - Απεξάρτηση αλκοόλ, Αλκοολισμός
NEVRORESTOL - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
NICORETTE - ΝΙΚΟΤΙΝΗ - nicotine - Απεξάρτηση καπνίσματος
NICORETTE MICROTAB - ΝΙΚΟΤΙΝΗ - nicotine - Απεξάρτηση καπνίσματος
NIFALIN - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
NILIUM - ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ - flunitrazepam - Υπνωτικό
NO-CALM - ΛΕΒΟΜΕΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - levomepromazine - Αντιψυχωσικό
NOFORIT - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
NOOTROP - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
NORBAL - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
NORFLEX - ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗ - orphenadrine - Αντιπαρκινσονικό
NORMISON - ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ - temazepam - Υπνωτικό
NOTORIUM - ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ - bromazepam - Αγχολυτικό
NOVHEPAR - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
NOZINAN - ΛΕΒΟΜΕΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - levomepromazine - Αντιψυχωσικό
NUFAROL - ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ - sulpiride - Αντιψυχωσικό
OASIL - ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ - chlordiazepoxide - Αγχολυτικό
ORTHON - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
OXYNIUM - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
PARLODEL - ΒΡΩΜΟΚΡΥΠΤΙΝΗ - bromocriptine - Αντιπαρκινσονικό
PASCALIUM - ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ - bromazepam - Αγχολυτικό
PAXINOL - ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ - paroxetine - Αντικαταθλιπτικό
PENDIUM - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
PIRACEM - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
PIRIUM - ΠΙΜΟΖΙΔΗ - pimozide - Αντιψυχωσικό
PRICITAL - ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ - citalopram - Αντικαταθλιπτικό
PROMAZINE - ΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - promazine - Αντιψυχωσικό
PROMETAX - ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ - rivastigmine - Αντιανοϊκό
REDUCTIL - ΣΙΒΟΥΤΡΑΜΙΝΗ - sibutramine - Αντιπαχυντικό
REFERAN - ΑΝΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - aniracetam - Αντιανοϊκό
REMERON - ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ - mirtazapine - Αντικαταθλιπτικό
REMINYL - ΓΑΛΑΝΤΑΜΙΝΗ - galantamine - Αντιανοϊκό
RESTFUL - ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ - sulpiride - Αντιψυχωσικό
RIPEPRAL - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
RISPALM - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
RISPERDAL - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
RISPERDAL CONSTA - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
RISPERDAL QUICKLET - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
RITALIN/NOVARTIS - ΜΕΘΥΛΦΑΙΝΥΔΑΤΗ - methylphenidate - Αντικαταθλιπτικό
RIVOTRIL - ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ - clonazepam - Αντιεπιληπτικό
SAROTEN - ΑΜΙΤΡΥΠΤΙΛΙΝΗ - amitriptyline - Αντικαταθλιπτικό
SARTUZIN - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
SATURNIL - ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ - alprazolam - Αγχολυτικό
SERDOLECT - ΣΕΡΤΙΝΔΟΛΗ - sertindole - Αντιψυχωσικό
SEROPRAM - ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ - citalopram - Αντικαταθλιπτικό
SEROQUEL - ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ - quetiapine - Αντιψυχωσικό
SEROXAT - ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ - paroxetine - Αντικαταθλιπτικό
SEVIUM - ΑΛΟΠΕΡΙΔΟΛΗ - haloperidol - Αντιψυχωσικό
SINEQUAN - ΔΟΞΕΠΙΝΗ - doxepin - Αντικαταθλιπτικό
SINOPHENIN - ΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - promazine - Αντιψυχωσικό
SOFELIN - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
SOLIAN - ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ - amisulpride - Αντιψυχωσικό
SOLIDON - ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - chlorpromazine - Αντιψυχωσικό
SONATA - ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ - zaleplon - Υπνωτικό
STAMIN - ΠΙΡΑΚΕΤΑΜΗ - piracetam - Αντιανοϊκό
STEDON - ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ - diazepam - Αγχολυτικό
STELAZINE - ΤΡΙΦΛΟΥΟΠΕΡΑΖΙΝΗ - trifluoperazine - Αντιψυχωσικό
STELIUM - ΤΡΙΦΛΟΥΟΠΕΡΑΖΙΝΗ - trifluoperazine - Αντιψυχωσικό
STELMINAL - ΑΜΙΤΡΥΠΤΙΛΙΝΗ - amitriptyline - Αντικαταθλιπτικό
STEPHADILAT-S - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
STESOLID - ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ - diazepam - Αγχολυτικό
STILNOX - ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ - zolpidem - Υπνωτικό
STRESSIGAL - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
STRESSLESS - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
SUBUTEX - ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ - buprenorphine - Απεξάρτηση οπιοειδών
SVITALARK - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
TAVOR - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
TENSISPES - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
THIRAMIL - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
TIAPRIDAL - ΤΙΑΠΡΙΔΗ - tiapride - Αντιψυχωσικό
TITUS - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
TRANKILIUM - ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ - lorazepam - Αγχολυτικό
TRANXENE - ΚΛΟΡΑΖΕΠΑΤΗ - clorazepate - Αγχολυτικό
TRILEPTAL - ΟΞΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ - oxcarbazepine - Αντιεπιληπτικό
TRITTICO - ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ - trazodone - Αντικαταθλιπτικό
UMOLIT - ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ - buspirone - Αγχολυτικό
VALIREM - ΣΟΥΛΠΙΡΙΔΗ - sulpiride - Αντιψυχωσικό
VULBEGAL - ΦΛΟΥΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ - flunitrazepam - Υπνωτικό
WISPERDON - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
XANAX - ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ - alprazolam - Αγχολυτικό
XENICAL - ΟΡΛΙΣΤΑΤΗ - orlistat - Αντιπαχυντικό
XERISTAR - ΝΤΟΥΛΟΞΕΤΙΝΗ - duloxetine - Αντικαταθλιπτικό
ZAFITRAL - ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ - risperidone - Αντιψυχωσικό
ZINOVAT - ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ - fluoxetine - Αντικαταθλιπτικό
ZOLOFT - ΣΕΡΤΡΑΛΙΝΗ - sertraline - Αντικαταθλιπτικό
ZOLPIDEM - ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ - zolpidem - Υπνωτικό
ZULEDINE - ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗ - chlorpromazine - Αντιψυχωσικό
ZYBAN - ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ - bupropion - Απεξάρτηση καπνίσματος
ZYPREXA - ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ - olanzapine - Αντιψυχωσικό
ZYPREXA VELOTAB - ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ - olanzapine - Αντιψυχωσικό

 

 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο site μας.

Αυτές οι ιστοσελίδες γράφονται από τον Θοδωρή Π. Δασκαλόπουλο, Ψυχίατρος, που είναι υπεύθυνος για την συλλογή των στοιχείων, την κριτική ανάλυση, την σχεδίαση, την συγγραφή και την παρουσίασή τους:

Copyright 2006 - 2007:
Θοδωρής Π. Δασκαλόπουλος, Ψυχίατρος

Επικοινωνία - Πληροφορίες

ΣΕΛΑΣ ΕΠΕ: ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
SELAS LTD - 2006. All Rights Reserved.

Είσαστε στο site μας, psi-gr.tripod.com. Οι θεματικές ενότητες είναι: τα ψυχιατρικά φάρμακα, ο ύπνος, η σοκολάτα, ο ψυχίατρος, οι ρίζες της πλάνης, η κοινή γνώση στις ανθρώπινες διενέξεις, το φαινόμενο placebo, η ύπνωση.