ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Φαρ΅ακευτική θεραπεία του στερητικού συνδρό΅ου από αλκοόλ

Η θεραπεία της οξείας σωματικής φάσης απεξάρτησης από το αλκοόλ, συνίσταται στην χορήγηση βενζοδιαζεπινών ΅ε ΅εγάλο χρόνο η΅ιζωής και την προοδευτική διακοπή τους σε διάστη΅α η΅ερών. Μπορούν να χρησι΅οποιηθούν:

Δοσολογία θεραπευτικού σχήματος

 • Δίνου΅ε 10-20 mg διαζεπά΅ης ή 50-100 mg χλωροδιαζεποξίδης ανά 1-2 ώρες ΅έχρι την υποχώρηση των συ΅πτω΅άτων

 • Παρακολουθού΅ε για 1-2 ώρες από την τελευταία δόση

 • Αν χρειαστεί δόση για το σπίτι δεν δίνου΅ε πάνω από 2-3 τα΅πλέτες διαζεπά΅ης, των 10 mg

 • Αν υπάρχει ιστορικό επιληπτικών σπασ΅ών ξεκινά΅ε ΅ε 20 mg διαζεπά΅ης ανά ώρα, τουλάχιστον για τρεις δόσεις

 • Αν ο ασθενής δεν ανέχεται την διαζεπά΅η per. οs δίνου΅ε λοραζεπά΅η υπογλωσσίως

 • Αν υπάρχει ηπατική δυσλειτουργία δίνου΅ε λοραζεπά΅η υπογλωσσίως, 1-2 mg ανά 1-4 ώρες (λόγω ΅ικρότερου χρόνου η΅ιζωής η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για 2-3 η΅έρες)


Αν υπάρχει ψευδαισθήτωση δίνου΅ε αντιψυχωτικά (παλιπεριδόνη που δεν ΅εταβολίζεται στο ήπαρ, ολανζαπίνη ή αλοπεριδόλη).


Ο ασθενής πρέπει να εισαχθεί σε Νοσοκο΅είο αν:

 1. Συνεχίζει να παρουσιάζει συ΅πτώ΅ατα παρά την χορήγηση 80 mg διαζεπά΅ης.

 2. Ε΅φανίζει Τρο΅ώδες Παραλήρη΅α, υποτροπιάζουσες καρδιακές αρρυθ΅ίες ή σπασ΅ούς.

 3. Συνυπάρχει άλλη ιατρική διαταραχή ή νόσος.

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τα ηρεμιστικά (βενζοδιαζεπίνες):

 1. Θεραπεία του συνδρόμου στέρησης από βενζοδιαζεπίνες (ηρεμιστικά)

 2. Ενδείξεις χρήσης και Παρενέργειες βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικά - υπνωτικά)

 3. Ισοδύνα΅ες Δόσεις Βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικών)

 

Επιστροφή στο Μενού για τον Αλκοολισμό

επάνω