ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Ισοδύνα΅ες Δόσεις Βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικών)

Φαρ΅ακευτική Ουσία

Ισοδυνα΅ία ΅ε 5mg
Διαζεπά΅ης (Stedon)

Αλπραζολά΅η (Xanax, Saturnil)

0.5

Βρω΅αζεπά΅η (Lexotanil)

3

Κλοναζεπά΅η (Rivotril)

0.5

Λοραζεπά΅η (Tavor)

0.5-1

Νιτραζεπά΅η (Mogadon)

5-10

Οξαζεπά΅η

15

Τε΅αζεπά΅η (Normisson)

10-15

Τριαζολά΅η (Halcion)

0.25

Φθοριονιτραζεπά΅η (Hipnocedon)

1

Χλωραζεπάτη (Tranxene)

7.5

Χλωροδιαζεποξίδη (Oasil)

10-25

 

Δείτε περισσότερα για τα ηρεμιστικά (βενζοδιαζεπίνες):

  1. Χρήση βενζοδιαζεπινών στη θεραπεία του συνδρόμου στέρησης από αλκοόλ

  2. Θεραπεία του συνδρόμου στέρησης από βενζοδιαζεπίνες (ηρεμιστικά)

  3. Ενδείξεις χρήσης και Παρενέργειες βενζοδιαζεπινών (ηρεμιστικά - υπνωτικά)

επάνω