ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet -
Δημόσιο ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα: οι 257 πρώτες απαντήσεις

Από 1-11-2009 έως και 12-1-2010, αναρτήσαμε στις ιστοσελίδες μας, ένα δημόσιο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, σχετικά με την πιθανή χρήση της Ψυχιατρικής επίσκεψης μέσω Internet - Ηλεκτρονικής Επίσκεψης στον Ψυχίατρο, με χρήση βίντεο μέσω Διαδικτύου. Οι απόψεις που ζητήθηκαν, αφορούσαν στην εκτίμηση της ποιότητας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ψυχίατρο και τον ασθενή, αλλά και της διάγνωσης και της θεραπείας μιας ψυχικής διαταραχής, μέσω Ιντερνέτ.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και σας τα παρουσιάζουμε αναλυτικά.

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet

1. Η ηλικία μου είναι:

d

N=257

Αριθμός Απαντήσεων %

1. κάτω από 25

38

15%

2. 25-34

84

33%

3. 35-44

73

28%

4. άνω των 45

62

24%

2. Η ψυχιατρική εξέταση στηρίζεται κυρίως στη συνομιλία ανάμεσα στον Ψυχίατρο και τον ασθενή του. Πιστεύετε ότι μέσω βίντεο από το Internet, μπορεί ο Ψυχίατρος να καταλάβει τι πρόβλημα έχει ο ασθενής του;

c

N=257

Αριθμός Απαντήσεων %

1 NAI

82 32%

2 Μάλλον ναί

125 49%

3 Μάλλον όχι

35 14%

4 OXI

15 6%

3. Πιστεύετε ότι μέσω βίντεο από το Internet, μπορεί ο ασθενής να καταλάβει τι του συνιστά ο Ψυχίατρος του;

d

N=257

Αριθμός Απαντήσεων %

1 NAI

102 40%

2 Μάλλον ναί

108 42%

3 Μάλλον όχι

30 12%

4 ΟΧΙ

17 7%

4. Σε σύγκριση με την κλασσική επίσκεψη στο ιατρείο, η φυσική απόσταση λόγω του Internet ανάμεσα στον ψυχίατρο και τον ασθενή, θα διευκόλυνε ή θα δυσκόλευε την δυνατότητα έκφρασης του ασθενούς γιά τα προβλήματά του;

e

N=257 Αριθμός Απαντήσεων %

1 Μέσω Internet ο ασθενής θα εκφραζόταν καλύτερα.

133 52%

2 Το ίδιο με την κλασσική επίσκεψη στο ιατρείο.

59 23%

3 Μέσω Internet ο ασθενής θα εκφραζόταν χειρότερα.

65 25%

5. Το θέμα της ασφάλειας των συνομιλιών μέσω Internet, σε σχέση με το ιατρικό απόρρητο, θα δημιουργούσε προβλήματα στην ψυχιατρική συνέντευξη;

e

N=257

Αριθμός Απαντήσεων

%

1 ΟΧΙ - Δεν θα επηρέαζε τη διάγνωση και τη θεραπεία.

104

40%

2 Μικρά προβλήματα

102

40%

3 Μεγάλα προβλήματα

18

7%

4 ΝΑΙ θα εμπόδιζε τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

33

13%

6. Υπάρχουν άνθρωποι που ερχόμενοι στο ιατρείο ενός ψυχίατρου, δίνουν άλλα στοιχεία ταυτότητας από τα πραγματικά τους. Σε αυτά τα περιστατικά η πιθανή ανωνυμία μέσω Internet, θα διευκόλυνε την έκφραση των προβλημάτων τους;

d

N=257

Αριθμός Απαντήσεων %

1 ΝΑΙ

143 56%

2 Μάλλον ναί

72 28%

3 Μάλλον όχι

20 8%

4 ΟΧΙ

22 9%

7. Το κόστος μιάς Ψυχιατρικής εξέτασης μέσω Internet, θα πρέπει να είναι:

f

N=257

Αριθμός Απαντήσεων %

1 Το ίδιο με την κλασσική επίσκεψη στο ιατρείο.

44 17%

2 Μικρότερο.

213 83%

 

Δείτε επίσης για την Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet - Ηλεκτρονική Επίσκεψη στον Ψυχίατρο.

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet: Εισαγωγή - Γενικές Θέσεις

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet: Τεχνικός Εξοπλισμός

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet: Πληρωμή και Σύνδεση