ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet -
Ηλεκτρονική Επίσκεψη στον Ψυχίατρο -
Εισαγωγή - Γενικές Θέσεις

Σχεδιάσαμε και αναρτήσαμε στις ιστοσελίδες μας, από τον Νοέμβριο του 2009 και για δυόμισι συνεχόμενους μήνες, ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο – δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την πιθανή χρήση της Ψυχιατρικής επίσκεψης μέσω Internet - Ηλεκτρονικής Επίσκεψης στον Ψυχίατρο, με χρήση βίντεο μέσω Διαδικτύου. Οι απόψεις που ζητήθηκαν, αφορούσαν την δυνατότητα του ψυχίατρου και του ασθενούς να εκφραστούν και να γίνουν αμοιβαία κατανοητοί, στη διάγνωση και τη θεραπεία μιας ψυχικής διαταραχής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που εξέπληξαν και εμάς τους ίδιους, συνοψίζονται ως εξής:

Υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός ωριμότητας του Ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ως προς την αποδοχή της Ψυχιατρικής επίσκεψης μέσω Internet - Ηλεκτρονικής Επίσκεψης στον Ψυχίατρο. Πολύ μεγάλα και στατιστικά σημαντικά ποσοστά ανθρώπων, δηλώνουν πρακτικά έτοιμα να δοκιμάσουν αυτό το νέο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο που ο τεχνολογικός πολιτισμός επιτρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ψυχιατρικής. Για την ακρίβεια είναι τόσο θετικά τα ποσοστά, ώστε να δημιουργούν μια ουσιαστική πίεση προς την ανάπτυξη του κοινωνικού φαινομένου που ονομάζουμε «Ηλεκτρονική Επίσκεψη στον Ψυχίατρο».

Από όλες τις ιατρικές ειδικότητες, o Ψυχίατρος είναι η καλύτερη πιθανά περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τη διάγνωση και τη θεραπεία μιας μεγάλης ομάδας ψυχικών διαταραχών. Ο λόγος είναι ότι η ανθρώπινη επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική) ανάμεσα στον ασθενή και τον ψυχίατρο, αποτελεί μέχρι και σήμερα, το μόνο και διαχρονικά χρήσιμο εργαλείο της Ψυχιατρικής. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επικοινωνίας, μπορεί πλέον να μεταδοθεί με τη χρήση βίντεο μέσω Διαδικτύου. Αυτό είναι και το γενικό συμπέρασμα της έρευνάς μας.

Από τα προηγούμενα βέβαια προκύπτει ότι πχ. ψυχιατρικοί ασθενείς σε κατατονία ή σε φάση μανιακής διέγερσης, δεν θα μπορούσαν να ωφεληθούν άμεσα ή τουλάχιστον αρχικά, από την Ηλεκτρονική Επίσκεψη στον Ψυχίατρο. Αρκετοί άλλοι «τεχνικοί» λόγοι - που δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε εδώ – μας ωθούν στο ίδιο συμπέρασμα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν από την αρχή ότι αυτός ο τρόπος διαδικτυακής προσέγγισης, δεν αντικαθιστά, ούτε ποτέ στο μέλλον θα αντικαταστήσει πλήρως, την αμεσότητα της επίσκεψης στο ιατρείο του ψυχίατρου. Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν δεκαετίες συνεδρίων και συζητήσεων μέχρι να αποφανθεί η επίσημη Ψυχιατρική ποιο θα είναι το ακριβές πλαίσιο χρήσης της Ψυχιατρικής επίσκεψης μέσω Internet - Επίσκεψη στον Ψυχίατρο μέσω Διαδικτύου. Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημα τέτοια διαμόρφωση πλαισίου αναφοράς, από κανέναν φορέα ψυχικής υγείας, σε κανένα κράτος, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.

Άνθρωποι που πάσχουν από αγοραφοβία ή κινητικά προβλήματα ή ηλικιωμένοι ή που κατοικούν σε γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας χωρίς κοντινή και εύκολη πρόσβαση σε ψυχιατρικές υπηρεσίες ή Έλληνες μετανάστες που θα ήθελαν να εκφράσουν τον ψυχικό τους πόνο στην ελληνική γλώσσα, θα είχαν να ωφεληθούν τα μέγιστα από την Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet.

Αλλά δεν είναι μόνον οι ίδιοι οι πάσχοντες που θα ωφεληθούν από αυτήν την καινοτομία. Τα μέλη της οικογένειας που τους στηρίζουν, χωρίς να χάνουν χρόνο για μετακινήσεις από διάφορα σημεία της Ελλάδας ή της γης, όπου μπορεί να εργάζονται ή να κατοικούν, θα μπορούσαν να επικοινωνούν και να συνεισφέρουν, να ερωτούν και να λαμβάνουν κατευθύνσεις στη διαχείριση του ψυχικού προβλήματος του προσώπου που αγαπούν, πάντα με την έγκρισή του.

Εμείς επιλέξαμε να προχωρήσουμε μόνοι μας, από τον Ιανουάριο του 2010, στις αλλαγές που διαφαίνονται στο μέλλον της Ψυχιατρικής. Η ποιότητα της εργασίας μας είναι στα ίδια υψηλά στάνταρντ που εφαρμόζουμε στο ιατρείο μας, σύμφωνα με την 20ετή πλέον εμπειρία μας στην άσκηση τη Ψυχιατρικής.

Σας ζητάμε να δείξετε επιείκεια στα όποια τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα ήθελε ανακύψουν στα πρώτα στάδια από τη χρήση της Ηλεκτρονικής Επίσκεψης στον Ψυχίατρο - Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet και να μας εκφράσετε όλες σας τις σκέψεις για τη βελτίωση αυτής της τολμηρής μας προσπάθειας.

Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2010

 

Δείτε επίσης για την Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet - Ηλεκτρονική Επίσκεψη στον Ψυχίατρο.

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet: Αποτελέσματα της Έρευνας

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet: Τεχνικός Εξοπλισμός

Ψυχιατρική επίσκεψη μέσω Internet: Πληρωμή και Σύνδεση