ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Αλκοολισμός
Η επίδραση του αλκοόλ στο γλουταμικό

αλκοόλ

Το Γλουταμικό οξύ είναι ένας διεγερτικός νευροδιαβιβαστής, που διευκολύνει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου να πυροδοτούν εκφορτίσεις.

Οι υποδοχείς του γλουταμικού (glutamate), είναι στόχος του αλκοόλ. Το γλουταμικό του εγκεφάλου είναι ο σημαντικότερος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Το γλουταμικό χρησιμοποιεί τους ιονοτροπικούς κυτταρικούς υποδοχείς (NMDA), τους υποδοχείς AMPA και τους καϊνικούς υποδοχείς. Η αιθανόλη (αλκοόλ) από συγκεντρώσεις τόσο χαμηλές όσο 20 mg%, εμποδίζει την ιονική ροή μέσω των καναλιών NMDA, καθιστώντας έτσι τους υποδοχείς NMDA το στόχο με την μεγαλύτερη συγγένεια αιθανόλης στον εγκέφαλο.

Οι περιφερειακές παραλλαγές στη σύνθεση υπομονάδων υποδοχέων NMDA συμβάλλουν στις διακρίσεις στα αποτελέσματα του αλκοόλ στη λειτουργία των NMDA στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Οι λειτουργικοί υποδοχείς NMDA αποτελούνται από μια NR1 υπομονάδα, με τουλάχιστον οκτώ παραλλαγές συναρμογών, και μια NR2 υπομονάδα ανάνεσα σε τέσσερεις γνωστές υποκατηγορίες. Η σχετική συγγένεια του αλκοόλ για τις υποκατηγορίες υποδοχέων NMDA φαίνεται ότι είναι σημαντική για τα δοσο-εξαρτώμενα αποτελέσματά της στον εγκέφαλο.

Η αναστολή της λειτουργίας των γλουταμικών υποδοχέων NMDA από το αλκοόλ, έχει άμεσα αποτελέσματα. Η ανταγωνιστική δράση του αλκοόλ στους NMDA υποδοχείς, επηρεάζει τη διαμόρφωση της απελευθέρωσης άλλων νευροδιαβιβαστών, απεικονίζοντας έτσι την ικανότητα του αλκοόλ σε χαμηλές δόσεις, να μειώνει την ενεργοποίηση των τοπικών ανασταλτικών κυκλωμάτων (άρση των αναστολών).

Στην περίπτωση της εξάρτησης από το αλκοόλ, οι αλλαγές στους υποδοχείς NMDA συμβάλουν στην υποτροπή στη χρήση αλκοόλ με δύο τρόπους:

  1. με τη συμβολή στα συμπτώματα της απόσυρσης αλκοόλ, και

  2. με την ενίσχυση των ιδιοτήτων ανταμοιβής ή τη μείωση των δυσφορικών ιδιοτήτων του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πρόωρων φάσεων υποτροπής στη χρήση αλκοόλ.


Η Ακαμπροζάτη (Acamprosate), ένα φάρμακο για τον αλκοολισμό, μειώνει τη λειτουργία των υποδοχέων NMDA, και αυτό συμβάλλει στην ικανότητά της να καταστείλει τα συμπτώματα της απόσυρσης του αλκοόλ. Η Acamprosate είναι ένα παράγωγο της ομοταυρίνης, χωρίς τα συμπεριφοριστικά αποτελέσματα του αλκοόλ. Αυτό το νέο φάρμακο της Ψυχιατρικής, είναι ελπιδοφόρο για τη θεραπεία του αλκοολισμού. Η ακριβής περιοχή δράσης της Ακαμπροζάτης δεν είναι γνωστή και οι μηχανισμοί οι σχετικοί με την αποτελεσματικότητά του δεν γίνονται ακόμα πλήρως κατανοητοί.

Επιστροφή στο Μενού για τον Αλκοολισμό

επάνω