ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΓΧΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, DNA, υπνωτικά, ύπνος, Venfax, Remeron, σοκολάτα, ύπνωση
Μύθοι και Αλήθειες: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία, φάρμακα στην Ψυχιατρική, ΥΠΝΟΣ, αϋπνία, υπνωτικά, ΑΓΧΟΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, αντικαταθλιπτικά, DNA, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, placebo, ΥΠΝΩΣΗ και άλλα μυστήρια.

Η επίδραση του αλκοόλ στα ενδογενή οπιούχα

αλκοόλ και ενδογενή οπιούχα

Το αλκοόλ αυξάνει την συγκέντρωση των ενδογενών οποιούχων, της β-ενδορφίνης (β-endorphin), της εγκεφαλίνης (enkephalin) και της δυνορφίνης (dynorphin) σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, συνεισφέροντας έτσι στην ευφορική δράση. Αλλά η παρατεταμένη χρήση του αλκοόλ, μειώνει τη δύναμη σύνδεσης των ενδογενών οπιούχων με τους υποδοχείς τους, αντικατοπτρίζοντας πιθανώς έτσι την ανάγκη για μεγαλύτερες δόσεις αλκοόλ στους αλκοολικούς.

Συνεπώς ένα φάρμακο ανταγωνιστής των οπιούχων θα μπορούσε να δράσει ευεργετικά στη θεραπεία του αλκοολισμού. Πράγματι,

Η ναλτρεξόνη (Naltrexone) εμφανίζεται να μειώνει

  1. τα ανταμείβοντα αποτελέσματα (rewarding effects) του αλκοόλ, και

  2. την κατανάλωση αλκοόλ, στους κοινωνικούς πότες.

Επίσης, η δόση συντήρησης με ναλτρεξόνη (Naltrexone) εμφανίζεται να μειώνει τις ευχάριστες πτυχές του αλκοόλ που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον αλκοολισμό. Αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται να συμβάλλει στην ικανότητα των ανταγωνιστών των οπιούχων να μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ στους αλκοολικούς.

Οι συνεισφορές των συστημάτων των ενδογενών οπιούχων στα ανταμείβοντα αποτελέσματα του αλκοόλ υποστηρίζονται περαιτέρω από στοιχεία γενετικών ανωμαλιών σε αυτά τα συστήματα στους αλκοολικούς. Εντούτοις, τα τρέχοντα ερευνητικά στοιχεία δεν παράγουν μια αρκετά σαφή εικόνα αυτών των ανωμαλιών. Οι μεταθανάτιες μελέτες έχουν περιγράψει και αυξημένη πυκνότητα μ - υποδοχέων και μειωμένη συγγένεια. Οι μελέτες εγκεφαλονωτιαίου υγρού και πλάσματος έχουν δείξει την μείωση των επιπέδων β-ενδορφίνης και επίσης αυξήσεις των επιπέδων στο πλάσμα της β-ενδορφίνης, εξαρτώμενες από το αλκοόλ.

Οι μειώσεις των αποτελεσμάτων της αιθανόλης από το Naltrexone είναι ιδιαίτερα εμφανείς στα άτομα με υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη του αλκοολισμού. Αυτά τα στοιχεία φανερώνουν ένα γενετικό παράγοντα που κρύβεται κάτω από την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του αλκοολισμού με ναλτρεξόνη.

Επιστροφή στο Μενού για τον Αλκοολισμό

επάνω