ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Δασκαλόπουλος, φάρμακα στην ψυχιατρική
ψυχιατρικά φάρμακα
 

Τα φάρμακα στην Ψυχιατρική της Ελλάδας.

ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ - zaleplon - Sonata

Αναλυτικές Πληροφορίες Φαρμάκου

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sonata 10 mg σκληρά καψάκια

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 10 mg zaleplon. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σκληρά καψάκια. Τα καψάκια έχουν ένα αδιαφανές σκληρό λευκό κέλυφος με ροζ ταινία, το"W" και την περιεκτικότητα "10 mg".

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Sonata ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με αϋπνία που αντιμετωπίζουν δυσκολία να κοιμηθούν. Ενδείκνυται μόνο όταν η διαταραχή είναι σοβαρή, δημιουργεί ανικανότητα ή προκαλεί στον ασθενή έντονη δυσφορία.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχεία με μέγιστη διάρκεια τις δύο εβδομάδες. Το Sonata μπορεί να ληφθεί αμέσως πριν την κατάκλιση ή μετά την κατάκλιση εφόσον ο ασθενής έχει δυσκολία να κοιμηθεί. Η χορήγηση μετά το φαγητό καθυστερεί το χρόνο της μέγιστης συγκέντρωσης στο πλάσμα 2 ώρες περίπου, ο συνολικός όμως βαθμός απορρόφησης δεν μεταβάλλεται. Για τους ενήλικες, η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να είναι ευαίσθητοι στις δράσεις των υπνωτικών, συνεπώς, τα 5 mg είναι η συνιστώμενη δόση του Sonata. Η ολική ημερήσια δόση του Sonata δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 mg σε κανέναν ασθενή. Θα πρέπει να δίνεται συμβουλή στους ασθενείς να μη λαμβάνουν δεύτερη δόση την ίδια νύχτα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στα παιδιά (κάτω των 18 ετών) και γι' αυτό η συνταγογράφηση του Sonata στα παιδιά δεν συνιστάται. Ηπατική ανεπάρκεια: δεδομένου ότι μειώνεται η κάθαρση, ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική βλάβη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με Sonata 5 mg. Νεφρική ανεπάρκεια: δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας, σε ασθενείς με ήπια ως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια, δεδομένου ότι η φαρμακοκινητική του Sonata δεν μεταβάλλεται σε αυτούς τους ασθενείς. Η ασφάλεια των ασθενών με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια δεν έχει αποδειχθεί (βλέπε παράγραφο 4.4 και παράγραφο 5.2).

4.3 Αντενδείξεις 13 Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα, συμπεριλαμβανομένης της ινδικοκαρμίνης (Ε132) Σύνδρομο άπνοιας κατά τον ύπνο Βαρειά μυασθένεια Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια Παιδιά (κάτω των 18 ετών)

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Η αϋπνία μπορεί να αντιπροσωπεύει μια υποκείμενη σωματική ή ψυχιατρική διαταραχή. Η αϋπνία που επιμένει ή επιδεινώνεται μετά απο μια σύντομη θεραπευτική αγωγή με zaleplon μπορεί να υποδεικνύει την ανάγκη για επαναξιολόγηση του ασθενή. Εξαιτίας της βραχείας ημιζωής του zaleplon στο πλάσμα, θα πρέπει να εξετασθεί κάποια εναλλακτική θεραπεία εάν διαπιστωθεί πολύ πρωϊνό ξύπνημα. Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται να μη λαμβάνουν δεύτερη δόση την ίδια νύχτα. Η συγχορήγηση του Sonata με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το CYP3A4 αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στις συγκεντρώσεις του zaleplon στο πλάσμα (βλέπε παράγραφο 4.5). Ασθενείς με σπάνια προβλήματα κληρονομικότητας δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. Αντοχή Mετά από επαναλαμβανόμενη χρήση μερικών εβδομάδων μπορεί να υπάρξει κάποια απώλεια της υπνωτικής δράσης των βραχείας δράσης βενζοδιαζεπινών και των ομοίων παραγόντων. Εξάρτηση Η χρήση βενζοδιαζεπινών και ομοίων παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε σωματική και ψυχική εξάρτηση. Ο κίνδυνος εξάρτησης αυξάνει με τη δόση και τη διάρκεια θεραπείας και είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών. Μετά την ανάπτυξη σωματικής εξάρτησης, η απότομη διακοπή της θεραπείας συνοδεύεται από συμπτώματα στέρησης. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, μυϊκό πόνο, έντονο άγχος, ένταση, ανησυχία, σύγχυση και ευερεθιστότητα. Σε σοβαρές περιπτώσεις ίσως εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα: έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, αποπροσωποποίηση, υπερακουσία, μούδιασμα και μυρμηκίαση των άκρων, υπερευαισθησία στο φως, τον ήχο και τη φυσική επαφή, ψευδαισθήσεις ή επιληπτικοί σπασμοί. Μετά την έγκριση του προϊόντος έχουν υπάρξει αναφορές εξάρτησης που σχετίζονται με το zaleplon κυρίως σε συνδυασμό με άλλα ψυχοτρόπα σκευάσματα. Αϋπνία εκ' διακοπής και άγχος Ενα παροδικό σύνδρομο κατά το οποίο επανεμφανίζονται σε εντονότερο βαθμό τα συμπτώματα για τα οποία χορηγήθηκαν οι βενζοδιαζεπίνες ή οι όμοιοι παράγοντες, μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διακοπή της θεραπείας. Μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες αντιδράσεις που περιλαμβάνουν αλλαγές της διάθεσης, άγχος, ή διαταραχές στον ύπνο και ανησυχία. Διάρκεια θεραπείας Η διάρκεια θεραπείας πρέπει να είναι όσο το δυνατό βραχεία (βλέπε παράγραφο 4.2), και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες. Δεν πρέπει να χορηγείται θεραπεία πέραν αυτού του διαστήματος χωρίς την κλινική επανεκτίμηση του ασθενή. Κατά την έναρξη της θεραπείας είναι χρήσιμο να ενημερώνεται ο ασθενής ότι η θεραπεία θα έχει περιορισμένη διάρκεια. Είναι σημαντικό να είναι ενήμεροι οι ασθενείς για την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων εκ' διακοπής, ώστε να μειώνεται το άγχος εάν εκδηλωθούν τέτοια συμπτώματα με τη διακοπή του φαρμάκου. Διαταραχές στη μνήμη και ψυχοκινητικές διαταραχές 14 Οι βενζοδιαζεπίνες και οι όμοιοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν προχωρητική αμνησία και ψυχοκινητικές διαταραχές. Αυτά εκδηλώνονται συνήθως έως και αρκετές ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Για τη μείωση του κινδύνου, οι ασθενείς δεν θα πρέπει μέχρι 4 ή περισσότερες ώρες μετά τη λήψη του Sonata να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που απαιτούν ψυχοσωματικό συντονισμό (βλέπε παράγραφο 4.7). Ψυχιατρικές και «παράδοξες» αντιδράσεις Είναι γνωστό ότι με τη χρήση βενζοδιαζεπινών ή ομοίων παραγόντων εκδηλώνονται αντιδράσεις όπως ανησυχία, ευερεθιστότητα, διέγερση, μειωμένη αναστολή, επιθετικότητα, παράδοξη σκέψη, παραισθήσεις, εκρήξεις οργής εφιάλτες, αποπροσωποποίηση, ψευδαισθήσεις, ψύχωση, ανάρμοστη συμπεριφορά, εξωστρέφεια που φαίνεται εκτός χαρακτήρα και άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς. Μπορεί να προκαλούνται από τα φάρμακα, αυθόρμητες, η αποτέλεσμα μιας υποκείμενης ψυχιατρικής ή σωματικής διαταραχής. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε ηλικιωμένους Εάν αυτές εκδηλωθούν, θα πρέπει να διακοπεί η χρήση του φαρμάκου. Οποιοδήποτε νεο σημείο ή σύμπτωμα στη συμπεριφορά χρειάζεται προσεχτική και άμεση αξιολόγηση. Ειδικές Ομάδες ασθενών Χρήση στους ηλικιωμένους Το Sonata μπορεί να χορηγηθεί στους ηλικιωμένους περιλαμβανομένων και αυτών άνω των 75 ετών. Το φαρμακοκινητικό προφίλ του zaleplon δεν είναι σημαντικά διαφορετικό σε ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, περιλαμβανομένων και αυτών άνω των 75 ετών, έναντι των υγιών νέων. Λόγω του ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς ίσως είναι ευαίσθητοι στις δράσεις των υπνωτικών, συνιστάται η δόση των 5 mg (βλέπε παράγραφο 4.2 και παράγραφο 5.2). Κατάχρηση Αλκοόλ και Ναρκωτικών Οι βενζοδιαζεπίνες και οι όμοιοι παράγοντες πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξαιρετική προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ ή ναρκωτικών. Ηπατική ανεπάρκεια Οι βενζοδιαζεπίνες και οι όμοιοι παράγοντες δεν ενδείκνυνται για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια επειδή μπορεί να επισπευθεί η εκδήλωση εγκεφαλοπάθειας (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια, η βιοδιαθεσιμότητα του zaleplon είναι αυξημένη λόγω της μειωμένης κάθαρσης, και γι' αυτό η δόση θα χρειαστεί να τροποποιηθεί σ' αυτούς τους ασθενείς. Νεφρική ανεπάρκεια Στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, το φαρμακοκινητικό προφίλ του zaleplon δεν είναι σημαντικά διαφορετικό απ' ότι στα υγιή άτομα, αλλά αυτοί οι ασθενείς εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα μη- δραστικών μεταβολιτών του zaleplon (βλέπε παράγραφο 5.2). Αναπνευστική ανεπάρκεια Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν συνταγογραφούνται καταπραϋντικά φάρμακα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Ψύχωση Οι βενζοδιαζεπίνες και οι όμοιοι παράγοντες δεν ενδείκνυνται στην πρωτοπαθή θεραπεία των ψυχωσικών νόσων. Κατάθλιψη Οι βενζοδιαζεπίνες και οι όμοιοι παράγοντες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνοι για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή του άγχους που σχετίζεται με κατάθλιψη (η απόπειρα αυτοκτονίας μπορεί να επισπευθεί σε αυτούς τους ασθενείς). Επιπλέον, λόγω του αυξημένου κινδύνου για υπερβολική δόση εκ προθέσεως απο ασθενείς με κατάθλιψη γενικά, η ποσότητα ενός φαρμακευτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του zaleplon, που συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό. Παιδιά 15 Δεν υπάρχουν στοιχεία σε παιδιά (κάτω των 18 ετών) και συνεπώς η συνταγογράφηση του Sonata στα παιδιά δεν συνιστάται.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Η ταυτόχρονη λήψη του με αλκοόλ δεν συνιστάται. Η καταπραϋντική δράση μπορεί να ενισχυθεί όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αλκοόλ. Αυτό το γεγονός επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή τη χρήση μηχανών. Ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα που δρουν στο ΚΝΣ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Μπορεί να συμβεί ενίσχυση της κεντρικής καταστολής όταν γίνεται παράλληλη χρήση με αντιψυχωσικά (νευροληπτικά), υπνωτικά, αγχολυτικά/καταπραϋντικά του ΚΝΣ, αντικαταθλιπτικά σκευάσματα, ναρκωτικά αναλγητικά, αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα, αναισθητικά και αντιϊσταμινικά με κατασταλτική δράση. Η συγχορήγηση μιας μόνο δόσης zaleplon των 10 mg και venlafaxine (παρατεταμένης αποδέσμευσης) 75 mg ή 150 mg ημερησίως δεν εμφάνισε καμμία αλληλεπίδραση στη μνήμη (πρόφατη και ανακλητική) ή στις ψυχοκινητικές επιδόσεις (δοκιμασία υποκατάστασης ψηφιακών συμβόλων). Επιπροσθέτως δεν υπήρξε καμμία φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ zaleplon και venlafaxine (παρατεταμένης αποδέσμευσης). Στην περίπτωση των ναρκωτικών αναλγητικών μπορεί να συμβεί ενίσχυση της ευφορίας η οποία οδηγεί σε αύξηση της σωματικής εξάρτησης. Η cimetidine, ένας μη ειδικός μέτριος αναστολέας αρκετών ηπατικών ενζύμων περιλαμβανομένου των aldehyde oxidase και CYP3A4, επέφερε μία αύξηση 85% στις συγκεντρώσεις πλάσματος του zaleplon επειδή ανέστειλε τόσο το κύριο (aldehyde oxidase) όσο και το δευτερεύων (CYP3A4) ένζυμο που ευθύνονται για το μεταβολισμό του zaleplon. Συνεπώς συνίσταται προσοχή κατά τη συγχορήγηση cimetidine και Sonata. Η συγχορήγηση Sonata με μία μονή δόση 800 mg erythromycin, έναν ισχυρό, εκλεκτικό αναστολέα του CYP3A4, προκάλεσε 34% αύξηση των συγκεντρώσεων του zaleplon στο πλάσμα. Δεν θεωρείται απαραίτητη κάποια ρύθμιση της συνήθους δοσολογίας του Sonata, αλλά πρέπει να δίνονται συμβουλές στους ασθενείς ότι τα ηρεμιστικά αποτελέσματα μπορεί να ενισχυθούν. Αντιθέτως, η rifampicin, ένας ισχυρός επαγωγέας πολλών ηπατικών ενζύμων, περιλαμβανομένου του CYP3A4 επέφερε τετραπλάσια μείωση της συγκέντρωσης του zaleplon στο πλάσμα. Η συγχορήγηση του Sonata μαζί με επαγωγείς του CYP3A4 όπως η rifampicin, carbamazepine και phenobarbitone, μπορεί να επιφέρει μείωση της αποτελεσματικότητας του zaleplon. Το Sonata δεν επηρέασε το φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προφίλ της digoxin και warfarin, δύο ουσιών με στενό θεραπευτικό εύρος. Επιπρόσθετα, η ibuprofen, ως παράδειγμα ουσίας που μεταβάλλει τη νεφρική απέκκριση, δεν έδειξε αλληλεπίδραση με το Sonata.

4.6 Kύηση και γαλουχία Αν και οι μελέτες σε πειραματόζωα δεν έχουν δείξει τερατογενετικές ή εμβρυοτοξικές επιδράσεις, τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα για την εκτίμηση της ασφάλειας του Sonata κατά την εγκυμοσύνη και γαλουχία είναι ανεπαρκή. Η χρήση του Sonata δε συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εάν το φαρμακευτικό προϊόν συνταγογραφηθεί σε γυναίκα της αναπαραγωγικής ηλικίας, θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να έρθει σε επαφή με το γιατρό της για τη διακοπή του φαρμακευτικού προϊόντος εάν σκοπεύει να μείνει έγκυος ή υποπτεύεται ότι είναι έγκυος. Εάν για επιβεβλημένους ιατρικούς λόγους, το φαρμακευτικό προϊόν χορηγείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης της εγκυμοσύνης, ή σε υψηλές δόσεις κατά τον τοκετό, επιδράσεις στο νεογνό, όπως υποθερμία, υποτονία και μέτρια αναπνευστική καταστολή, πρέπει να αναμένονται, λόγω της φαρμακολογικής δράσης της ουσίας. 16 Νεογνά που προέρχονται από μητέρες που λάμβαναν βενζοδιαζεπίνες ή όμοιους παράγοντες χρονίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων της εγκυμοσύνης μπορεί να έχουν αναπτύξει σωματική εξάρτηση και διατρέχουν κάποιο κίνδυνο να εκδηλώσουν συμπτώματα στέρησης μετά τη γέννηση. Επειδή το zaleplon απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα, το Sonata δεν πρέπει να χορηγείται σε μητέρες που θηλάζουν.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Καταπραϋντική δράση, αμνησία, βλάβη της συγκέντρωσης και της μυϊκής λειτουργίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα οδήγησης ή το χειρισμό μηχανών. Εάν η διάρκεια του ύπνου είναι ανεπαρκής, η πιθανότητα βλάβης της ετοιμότητας μπορεί να είναι αυξημένη (βλέπε παράγραφο 4.5). Προσοχή συνιστάται για τους ασθενείς που επιτελούν απαιτητικές εργασίες.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Όργανο/Σύστημα (Συχνότητα) Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Μη συχνές: (>1/1000, <1/100): ανορεξία, αδυναμία, υπαισθησία, αδιαθεσία, αντίδραση φωτοευαισθησίας Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Πολύ σπάνιες: (<1/10.000): αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις Ψυχιατρικές διαταραχές και διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές: (>1/100, <1/10): Μη συχνές: (>1/1000, <1/100): αμνησία, παραισθησία, υπνηλία αταξία/έλλειψη συντονισμού κινήσεων, σύγχυση, μειωμένη συγκέντρωση, απάθεια, αποπροσωποποίηση, κατάθλιψη, ζάλη, ψευδαισθήσεις, υπερακουσία, παροσμία, διαταραχή ομιλίας (δυσαρθρία, κακή άρθρωση λόγου), διαταραχή στην όραση, διπλωπία Βλέπε επίσης κάτω από Αμνησία, Κατάθλιψη και Ψυχιατρικές και «παράδοξες» αντιδράσεις. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Μη συχνές: (>1/1000, <1/100): ναυτία Απροσδιόριστης συχνότητας: ηπατοτοξικότητα (χαρακτηρίζεται κυρίως από αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών) Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού Συχνές: (>1/100, <1/10): δυσμηνόρροια Αμνησία Προχωρητική αμνησία μπορεί να εκδηλωθεί με τη χρήση των συνιστώμενων θεραπευτικών δόσεων, ο κίνδυνος αυξάνει σε υψηλότερες δοσολογίες. Η αμνησία μπορεί να συνδέεται με ανάρμοστη συμπεριφορά (βλέπε παράγραφο 4.4). Κατάθλιψη 17 Προϋπάρχουσα κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί με τη χρήση βενζοδιαζεπινών ή ομοίων παραγόντων. Ψυχιατρικές και «παράδοξες» αντιδράσεις Αντιδράσεις όπως ανησυχία, διέγερση, ευερεθιστότητα, μειωμένη αναστολή, επιθετικότητα, παράδοξη σκέψη, παραισθήσεις, εκρήξεις οργής, εφιάλτες, αποπροσωποποιήση, ψευδαισθήσεις, ψυχώσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά, εξωστρέφεια που φαίνεται εκτός χαρακτήρα και άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη συμπεριφορά είναι γνωστό ότι μπορεί να εκδηλωθούν με τη χρήση βενζοδιαζεπινών ή ομοίων παραγόντων. Τέτοιες αντιδράσεις είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν σε ηλικιωμένους. Εξάρτηση Η χρήση (ακόμη και σε θεραπευτικές δόσεις) μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη σωματικής εξάρτησης: η διακοπή της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα στέρησης ή φαινόμενα εκ' διακοπής (βλέπε παράγραφο 4.4). Μπορεί να εκδηλωθεί σωματική εξάρτηση. Εχει αναφερθεί κατάχρηση βενζοδιαζεπινών και ομοίων παραγόντων.

4.9 Υπερδοσολογία Υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία των αποτελεσμάτων κατά την οξεία υπερδοσολογία του Sonata, και τα επίπεδα υπερδοσολογίας στους ανθρώπους δεν έχουν καθοριστεί. Οπως και με άλλες βενζοδιαζεπίνες ή όμοιους παράγοντες, η υπερδοσολογία δεν αποτελεί απειλή για τη ζωή παρά μόνο εάν συνδυαστεί με άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ (περιλαμβανομένου του αλκοόλ). Κατά την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας οποιουδήποτε φαρμακευτικού προϊόντος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί να έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα φάρμακα. Μετά την από στόματος υπερδοσολογία με βενζοδιαζεπίνες ή όμοιους παράγοντες, πρέπει να προκληθεί έμετος (εντός μιας ώρας) εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ή να γίνει πλύση στομάχου με διατήρηση ανοικτής της αναπνευστικής οδού εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος. Εάν η κένωση του στομάχου δεν προσφέρει κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας για τον περιορισμό της απορρόφησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία με εντατική παρακολούθηση. Η υπερδοσολογία με βενζοδιαζεπίνες ή όμοιους παράγοντες εκδηλώνεται συνήθως με διάφορους βαθμούς καταστολής του ΚΝΣ που κυμαίνεται από νωθρότητα έως κώμα. Σε ήπιες περιπτώσεις, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν νωθρότητα, διανοητική σύγχυση, και λήθαργο, και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αταξία, υποτονία, υπόταση, αναπνευστική καταστολή, σπάνια κώμα και πολύ σπάνια θάνατο. Αλλαγή χρώματος ούρων (δυσχρωματισμός ούρων σε μπλε-πράσινο) έχει αναφερθεί με υπερδοσολογία zaleplon. Η flumazenil μπορεί να είναι χρήσιμη ως αντίδοτο. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η flumazenil είναι ανταγωνιστής του zaleplon και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας με Sonata. Ωστόσο, δεν υπάρχει κλινική εμπειρία με τη χρήση της flumazenil ως αντίδοτο στην υπερδοσολογία Sonata.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το zaleplon είναι ένα πυραζολοπυριμιδινικό υπνωτικό του οποίου η χημική δομή διαφέρει από τις βενζοδιαζεπίνες και τα άλλα υπνωτικά. Το zaleplon συνδέεται επιλεκτικά με τους βενζοδιαζεπινικούς υποδοχείς τύπου Ι.

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική Ομάδα: Φάρμακα Συγγενή των Βενζοδιαζεπινών, Κωδικός ATC Ν05CF03 18 Το φαρμακοκινητικό προφίλ του zaleplon δείχνει ταχεία απορρόφηση και απέκκριση (βλέπε παράγραφο 5.2). Σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά επιλεκτικής σύνδεσης με την υπομονάδα του υποδοχέα, με υψηλή εκλεκτικότητα και μικρή συγγένεια με τον βενζοδιαζεπινικό τύπου Ι υποδοχέα, οι ιδιότητες αυτές ευθύνονται για το σύνολο των χαρακτηριστικών του Sonata. Η αποτελεσματικότητα του Sonata έχει αποδειχθεί τόσο σε εργαστηριακές μελέτες ύπνου χρησιμοποιώντας αντικειμενικές πολϋυπνογραφικές μετρήσεις του ύπνου και σε μελέτες με εξωτερικούς ασθενείς με χρήση ερωτηματολογίου στους ασθενείς για την αξιολόγηση του ύπνου. Σε αυτές τις μελέτες, οι ασθενείς είχαν διαγνωσθεί με πρωτοπαθή (ψυχοφυσιολογική) αϋπνία. Σε μελέτες με εξωτερικούς ασθενείς η καθυστέρηση της επέλευσης του ύπνου μειώθηκε σε μη ηλικιωμένους ασθενείς έως τις 4 εβδομάδες με το Sonata 10 mg. Σε ηλικιωμένους ασθενείς, η καθυστέρηση της επέλευσης του ύπνου συχνά μειώθηκε σημαντικά με το Sonata 5 mg και μειώθηκε σταθερά με το Sonata 10 mg συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο σε μελέτες 2 εβδομάδων. Η μειωμένη αυτή καθυστέρηση της επέλευσης του ύπνου ήταν σημαντικά διαφορετική από αυτή που παρατηρήθηκε με το εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα από τις μελέτες των 2 και 4 εβδομάδων έδειξαν ότι δεν αναπτύχθηκε φαρμακολογική αντοχή με καμία δόση του Sonata. Σε μελέτες με το Sonata όπου χρησιμοποιήθηκαν αντικειμενικές πολϋυπνογραφικές μετρήσεις, το Sonata 10 mg ήταν ανώτερο του εικονικού φαρμάκου στο να μειώνει την καθυστέρηση της επέλευσης του ύπνου και να αυξάνει τη διάρκεια του ύπνου κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της νύχτας. Σε ελεγχόμενες μελέτες στις οποίες μετρήθηκε το ποσοστό της διάρκειας του ύπνου σε κάθε φάση του ύπνου έχει δειχθεί ότι το Sonata διατηρεί τις φάσεις του ύπνου.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Το zaleplon απορροφάται ταχέως και σχεδόν πλήρως μετά την από στόματος χορήγηση, και οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα επιτυγχάνονται σε 1 ώρα περίπου. Τουλάχιστον 71% της από στόματος χορηγηθείσας δόσης απορροφάται. Το zaleplon υφίσταται επίσης προσυστηματικό μεταβολισμό, με αποτέλεσμα η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα του να είναι περίπου 30%. Κατανομή Το zaleplon είναι λιπόφιλο με όγκο κατανομής περίπου 1,4±0,3 l/kg μετά από ενδοφλέβια χορήγηση. In vitro περίπου το 60% του φαρμάκου είναι συνδεδεμένο με τις πρωτεϊνες του πλάσματος, υποδεικνύοντας μικρό κίνδυνο φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων λόγω της σύνδεσης με τις πρωτεϊνες. Μεταβολισμός Το zaleplon μεταβολίζεται κυρίως από την αλδέϋδο-οξειδάση και σχηματίζεται το 5-oxo-zaleplon. Επιπλέον, το zaleplon μεταβολίζεται από το CYP3A4 σε desethylzaleplon το οποίο μεταβολίζεται κατόπιν από την αλδέϋδο-οξειδάση σε 5-oxo-desethylzaleplon. Οι οξειδωτικοί μεταβολίτες μεταβολίζονται περαιτέρω με σύζευξη και γλυκουρονιδίωση. Ολοι οι μεταβολίτες του zaleplon είναι ανενεργοί τόσο σε μοντέλα ζώων για μελέτη της συμπεριφοράς όσο και σε in vitro δοκιμές δραστικότητας. Οι συγκεντρώσεις του zaleplon στο πλάσμα αυξήθηκαν γραμμικά με τη δοσολογία, και το zaleplon δεν έδειξε σημεία συσσώρευσης μετά από χορήγηση έως και 30 mg/ημέρα. Η ημιπερίοδος ζωής του zaleplon είναι περίπου 1 ώρα. Απέκκριση Το zaleplon απεκκρίνεται με τη μορφή ανενεργών μεταβολιτών, κυρίως στα ούρα (71%) και τα κόπρανα (17%). Ποσοστό πενήντα επτά τοις εκατό (57%) της δόσης αποβάλλεται στα ούρα με τη μορφή του 5-oxo-zaleplon και του γλυκουρονιδιωμένου μεταβολίτη του, και ένα επιπλέον 9% αποβάλλεται ως 5-oxo-desethylzaleplon και γλυκουρονιδιωμένος μεταβολίτης του. Το υπόλοιπο που ανευρίσκεται στα ούρα αποτελείται από λιγότερο σημαντικούς μεταβολίτες. Η πλειονότητα αυτού που αποβάλλεται στα κόπρανα αποτελείται από 5-oxo-zaleplon. 19 Ηπατική Ανεπάρκεια Το zaleplon μεταβολίζεται κυρίως από το ήπαρ και υπόκειται σε σημαντικό προσυστηματικό μεταβολισμό. Συνεπώς, η από στόματος κάθαρση του zaleplon μειώθηκε κατά 70% και 87% αντίστοιχα σε κιρρωτικούς ασθενείς στους οποίους είχε γίνει ή όχι ανάλογη ρύθμιση της δοσολογίας. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στη μέση Cmax (μέγιστη συγκέντρωση) και στη μέση AUC (περιοχή κάτω από την καμπύλη). Οι τιμές αυτές ήταν σε σχέση με υγιείς εθελοντές 4 φορές και 7 φορές υψηλότερες για τους ασθενείς με ρύθμιση της δοσολογίας ή χωρίς ρύθμιση της δοσολογίας αντίστοιχα. Η δόση του zaleplon πρέπει να μειώνεται σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια ενώ δεν συνιστάται η χρήση του σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Νεφρική Ανεπάρκεια Η φαρμακοκινητική μιας μονής δόσης zaleplon μελετήθηκε σε ασθενείς με ήπια (κάθαρση κρεατινίνης 40 έως 89 ml/min) και μέτρια (20 έως 39 ml/min) νεφρική ανεπάρκεια και σε ασθενείς που βρίσκονταν σε αιμοκάθαρση. Στους ασθενείς με μέτρια ανεπάρκεια καθώς και στους αιμοκαθαιρόμενους υπήρξε μια μείωση κατά 23% περίπου της μέγιστης συγκέντρωσης στο πλάσμα σε σύγκριση με τους υγιείς εθελοντές. Η έκταση της έκθεσης στο zaleplon ήταν παρόμοια σε όλες τις ομάδες. Επομένως δεν χρειάζεται ρύθμιση της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια. Το zaleplon δεν έχει επαρκώς μελετηθεί σε ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Η επαναληπτική χορήγηση του zaleplon από στόματος σε αρουραίους και σκύλους επέφερε αυξήσεις στο βάρος του ήπατος και των επινεφριδίων, ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις συνέβηκαν σε δόσεις πολύ πολλαπλάσιες των μέγιστων θεραπευτικών δόσεων, ήταν αναστρέψιμες, δεν συνδέθηκαν με εκφυλιστικές μικροσκοπικές αλλαγές στο ήπαρ και τα επινεφρίδια, και ήταν αντίστοιχες με τις επιδράσεις σε ζώα με άλλες ουσίες που συνδέονται με τους βενζοδιαζεπινικούς υποδοχείς. Σε μία μελέτη τριών μηνών σε σκύλους πριν την εφηβεία υπήρξε σημαντική μείωση στο βάρος του προστάτη και των όρχεων στα μεγάλα πολλαπλάσια της μέγιστης θεραπευτικής δόσης. Η χορήγηση zaleplon από στόματος σε αρουραίους για 104 συνεχείς εβδομάδες σε δοσολογικά επίπεδα έως τα 20 mg/kg/ημέρα δεν επέφερε ογκογένεση συνδεόμενη με το φάρμακο. Η χορήγηση zaleplon από στόματος σε ποντίκια για 65 έως 104 συνεχείς εβδομάδες σε υψηλά δοσολογικά επίπεδα (³ 100 mg/kg/ημέρα) επέφερε μία στατιστικά σημαντική αύξηση στους καλοήθεις αλλά όχι στους κακοήθεις όγκους του ήπατος. Η αυξημένη συχνότητα των καλοηθών όγκων του ήπατος στα ποντίκια ήταν πιθανώς ένα φαινόμενο προσαρμογής. Συνολικά, τα αποτελέσματα των προκλινικών μελετών δεν υποδεικνύουν κάποιο σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας για τη χρήση του Sonata στις συνιστώμενες δόσεις στους ανθρώπους. 20

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, προζελατινοποιημένο άμυλο, διοξείδιο πυριτίου, λαουρυλοθειικό νάτριο, στεατικό μαγνήσιο, μονοϋδρική λακτόζη, ινδικοκαρμίνιο (E132), διοξείδιο τιτανίου (E171). Το Sonata έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε εάν το περιεχόμενο του καψακίου διαλυθεί σε υγρό, το υγρό να αλλάξει χρώμα και να γίνει θολό. Συστατικά του κελύφους του καψακίου: ζελατίνη, διοξείδιο τιτανίου (E171), λαουρυλοθειικό νάτριο, διοξείδιο πυριτίου. Tα μελάνια για το τύπωμα του κελύφους περιέχουν τα ακόλουθα (ροζ μελάνι SW-1105): κόμμεα λάκκας, διοξείδιο τιτανίου (E171), υδροξείδιο αμμωνίου, οξείδιο σιδήρου ερυθρό (E172), οξείδιο σιδήρου κίτρινο (E172).

6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30° C.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Blister από PVC /PVDC και αλουμίνιο σε συσκευασία των 7, 10, 14 καψακίων και 100 καψάκια σε συσκευασία ενός διάτρητου blister μοναδιαίας δόσης. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Καμία ειδική υποχρέωση. 21

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Wyeth Europa Ltd. Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/99/102/004-006 (7, 10, 14), EU/1/99/102/008 (100)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης της άδειας: 12 Mαρτίου 1999 Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας: 18 Μαρτίου 2004.

Φάρμακα στην Ψυχιατρική

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

 

επάνω